Jeg tænker, derfor er jeg

(= dansk oversættelse af "Cogito, ergo sum")


Det er en spændende og lidt kontroversiel påstand, ikke? At alt kan starte med en tanke. Et ubetydeligt bølgeskvulp, som vokser til en tsunami, der oversvømmer og ændrer alt. En tænkt/formuleret "form" uanset om det er ønsket eller uønsket. Og derudaf gror handling og "noget" materialiserer sig i en mere eller mindre fast form, hvad enten den er mental eller fysisk. Vi skaber via vore tanker og ord os selv, andre, verden og virkelighed.

Min påstand er, at når vi bliver mere bevidste om de tanker, der tænkes, kan det føre til utrolig stor frihedsfølelse og handlekraft. Bevidsthed om at "jeg" (lige så lidt som "du" og "de andre") er en statisk defineret og fastlåst form, men derimod alt sammen hele tiden omformes og genskabes i nye bølger af "tanke-handling-form". 

Bevidsthed om, at jeg og alle andre hele tiden skaber og skabes. Og når vi tænker andre tanker end dem vi plejer og på forskellig vis er oplært og trænet til, så ændres også helt naturligt den virkelighed vi oplever og lever i og med. Vores krop, vores sind, vores liv.


Min filosofi

Udtrykket "Cogito ergo sum" kommer af filosoffen René Descartes (1596-1650) overvejelser omkring individets eksistens og identitet. En søgen efter faste holdepunkter, definitioner og beskrivelser; et "anker" at "jeg" kan skabes og eksistere ud fra. Derudover ved jeg faktisk kun ganske lidt om Descartes!

Påstanden/sætningen/tanken om hvad der skaber et "jeg" illustrerer og indrammer dog meget godt det udgangspunkt jeg har i min personlige filosofi omkring det at leve som menneske. Grundlæggende er jeg ret bevidst om, at jeg ikke ved eller kan være sikker på noget som helst. At min verden er ligeså flygtig og omskiftelig som mine tanker. Hver gang jeg tror jeg ved noget (at jeg har regnet noget ud, altså skabt en form for sandhed), så kan det af mig selv og andre opløses ... til enten stor frustration eller stor lettelse!

Det "der er" kan altså ændre form og samle sig i nye sandheder og virkekeligheder baseret på ny viden med nye konklusioner og effekter.

Igen og igen og igen ændres alt. Igen og igen ændres "jeg", "du", "vi" og "verden". For nogen er det voldsomt utrygt. For andre er det utroligt befriende at vide at alt er evigt foranderligt ... at alt levende er bevægeligt og påvirkes af både det indre og det ydre.


Min leg

Denne leg med, undren over og undersøgelse af menneskers forskellige og skiftende (eller fastlåste) former for virkelighed og sandhed, ting, adfærd og alle andre begreber jeg støder på og kan forestille mig, det kommer bl.a. til udtryk i artikler samt verbal og visuel kunstudtryk på Levilykke.dk


Min sandhed

Der er - om man så kan sige - løbet mange liter vand i åen siden den side opstod, og det som jeg deler der, ændrer, udvikler og afvikler sig naturligvis fortløbende ligesom alt andet. En rød tråd er dog at det tager udgangspunkt i reaktioner på og reflektioner over mine personlige erfaringer, iagttagelser, overvejelser og interesser.


Det DU ser med DINE briller i mit spejl

Du finder derfor ingen "one size fits all" ultimative sandheder i det jeg skriver, siger, gør og er hverken her eller der.

Derimod er du velkommen til - i det spejl jeg er, altså via MINE subjektive tanker og invitationer - at se DIG og spejle/sanse i  DIG i mine tanker om det, der har rørt og fortsat rører sig i mig, når jeg iagttager, beskriver og lever i verden.


Har du lyst til at vi sammen kikker i spejlene og laver en undersøgende samtale om livet, lykken og den verden du ser og sanser, de former du mærker, skaber og lever i og med, så er det også en mulighed.


INDTRYK, der ses

TANKER, der tænkes

BEVÆGELSER, der sker

FORMER, der skabes