Tanker bag Bevaegelig

Mennesker er fascinerende. Vores krop og sind er levende og i evig bevægelse på godt og ondt. Vi formes af og reagerer på alt. Vi er i verden og verden er i os.


Den moderne kultur gør dog, at vi indimellem bliver udsat for en mere maskinel tilgang til hvem vi er. Ressourser og potentialer, der skal optimeres og bruges.

Samtale


At italesætte det der rører sig, kan være transformerende. Indimellem er det netop det usagte og uerkendte, der "sætter sig" i kroppen. Menneskets evne til at reflektere over eget liv kan føles både som en gave og som en forbandelse.


I 2012 blev jeg certificeret Spirituel Mentor og samtalepartner.
i 2017 eksamineret Kommunikation i Praksis v/Erhvervsakademi Aarhus.

I 2022 har jeg afsluttet et treårigt certificeret forløb i Systemisk Samtale (ca 270 praksistimer), hvilket naturligt også vil være formende for de samtaler jeg inviterer ind i.

Den maskinelle tilgang til mennesker gør, at vi efterhånden ser os selv og andre som samfundets tandhjul og brikker, der skal forbruge eller bruges for at have værdi. At det er lidt snyd og at vi bør gå lidt stille med det, hvis vi er og lever uanstrengt. Uden fast form og forudsigelig bevægelse.


Natur og mennesker er i udgangspunktet levende, foranderlige, uordentlige og uregerlige. Vi er ikke maskiner. Natur ordner sig af sig selv - det gør bevægelige mennesker også. Anderkend og opdyrk livslyst og bevægelseskompetence i det der er, fremfor at begrænse og nedjustere.

At være levende og bevægelig


I store dele af mit arbejdsliv, har jeg siddet på en kontorstol og kikket ind i en computerskærm. Jeg følte mig fastlåst, men brød mig ikke om at skulle bevæge mig. Jeg havde det normale mindset om, at der skal være et mål med bevægelse. At forandring krævede hårdt arbejde. Men energi og livslyst, var der ikke meget af til trods for, at jeg bevægede mig begrænset både fysisk og mentalt. Det føltes mere som at overleve end som at leve.Fordi jeg har lyst


I dag bevæger jeg mig af lyst: Går, elsker, danser, tumler, griner og græder, begejstres og bevæges af mig selv og det liv jeg (op)lever og møder.


Det har ikke været et mål at blive massør, samtalepartner eller kunstner. Det opstod blot og er nu en naturlig del af det jeg (også) er og gør. Wu wei.Massage


I en årrække interesserede jeg mig primært for menneskesindet og den fantastiske bevægelighed vi har i netop sindet. I takt med en stigende interesse for østens mere holistiske menneskesyn, har jeg udviklet en stadigt stigende fascination for også den fysiske del af mennesket.


I 2019 bestod jeg eksamen som Thai Yoga Massør; også kaldet Buddha massage (30 timer)

I 2020 blev jeg lægeeksamineret Fysiurgisk Massør (100 timer).

I 2022 afsluttede jeg et treårigt certificeret praksis-forløb i Systemisk Cupisofi, Kommunikation og Elskovskunst (ca 360 timer).