SAMTALE DER BEVÆGER

Vi skaber os selv og hinanden i den kontekst vi bevæger os i og med den beskrivelse og italesættelse vi selv og andre laver og gentager. De historier vi og andre har fået fortalt og genfortæller, bliver definerende for det liv vi lever og den bevægelighed vi oplever.


Ved nysgerrig undersøgelse af HVORDAN vi taler om og beskriver os selv, andre og en tilsyneladende statisk og uomtvistelig virkelighed, inviteres du via samtaler til fælles udforskning af alternative italesættelser og bevægelighed i og med det der er.


En alternativ og personlig samtalepraksis

Det er ikke min hensigt at ændre eller fikse dig. Jeg er ikke ekspert i dig, dit liv og dit sind. Det er du. Det jeg kan og inviterer til, er at være din fortrolige sparringspartner og medrejsende i undersøgelsen af hvordan der opleves, bedømmes, beskrives og bevæges i dit liv. Om det vand du svømmer i beskrives og føles som oprørt hav, stagneret sump eller idyllisk skovsø.


I to årtier har jeg arbejdet professionelt med markedsføring og kommunikation. Interessen for menneskelig identitet og psyke samt hvordan vi påvirker og påvirkes af måden der fortælles, har jeg haft i mange år, og interessen er ikke blevet mindre af, at jeg også har uddannet og fortsat uddanner mig i kommunikation-, relation- og samtalepraksis. De ord vi bruger, har stor betydning for følelser og handlinger - og omvendt. Mennesker er meget påvirkelige. Den menneskelige identitet er meget afhængig af de historier, der fortælles. Jo mere bevidste vi bliver om hvordan vi påvirker og påvirkes jo mere frit og ubesværet kan vi bevæge og bevæges i de situationer og relationer vi indgår i.


Med den personlige samtale er det muligt at skabe et undersøgende rum med plads til at iagttage og italesætte hvad der rører sig og hvordan. Ved at sætte ord på, spørge på nye måder og lege med alternative beskrivelser, vil vi ofte se, at det der føltes fastlåst forstyrres, bevæger sig eller antager nye former.


Samtale i fysisk bevægelse

For nogen kan det være mere befriende og befordrende for samtalen at bevæge sig fysisk. Det er muligt at lave en "Walk and Talk"-aftale, hvis vejret er til det. Det kan for eksempel være en gåtur i det naturskønne fjordområde i Aalborg Vestby.

HVORDAN ER

SAMTALE-RAMMEN

  • Samtalen starter med at vi sammen formulerer en overskrift for hvad vi taler om.
  • Undervejs vil du blive inviteret til at sætte alternative ord og beskrivelser på emnet og derved vil vi måske ændre og bevæge os rundt om eller ud over det i første omgang definerede indhold for samtalen.
  • Vores dialog afsluttes med en kort opsummering og invitation til at lade sindet arbejde videre med berørte emner og erkendelser i de efterfølgende dage.
  • En samtale varer 1 time. Længere samtaler aftales på forhånd.
  • Hvis samtalen er aftalt til at være "walk and talk", så kan tiden variere lidt alt efter hvilke veje vi går.